První pomoc do škol

  6.6.2017
Umět poskytnout první pomoc je velmi důležité, můžeme tak zachránit život zraněnému...

Umět poskytnout první pomoc je velmi důležité, můžeme tak zachránit život zraněnému. Proto nás paní Loužecká, která je vedoucí Červeného kříže v Havlíčkově Brodě, naučila v dubnu resuscitovat, dát umělé dýchání a stabilizovat raněného na boku. Druhý díl školení se konal v rámci dopravní výchovy 2. června a se studentkou vyšší odborné školy Terezou Fikarovou jsme si povídali o krvácení, zlomeninách, úpalu i úžehu, poranění páteře i lebky, šoku i protišokových opatřeních, popáleninách a otravách. Prakticky jsme si vyzkoušeli závěs ruky na trojcípém šátku i obvaz zlomené nohy, přesun raněného na improvizované stoličce a na závěr napsali test na známku.

Za 8. třídu Tereza Ondráčková