První pomoc - cyklus přednášek

  12.6.2013

První pomoc do škol pro žáky 8. třídy 

Od března do konce školního roku žáci v rámci výuky absolvovali zajímavý a poučný cyklus přednášek Českého červeného kříže o první pomoci a záchraně života. Zdravotní sestra paní Loužecká informovala žáky o laické první pomoci a sami si vyzkoušeli stabilizovanou polohu a resuscitaci na figuríně. Seznámili se s důležitými telefonickými čísly IZS a prací záchranné služby a vrtulníku. Vybavení záchranného vozidla si žáci mohli sami prohlédnout, dva záchranáři z Chotěboře je seznámili s odbornou první pomocí a ukázali vybavení sanitky, což bylo velice zajímavé. Třetí část byla vědomostní. Žáci si zopakovali získané znalosti pomocí testu, který dopadl dobře, na úplný závěr si někteří nechali namaskovat různá zranění, která sami ošetřovali. Celý cyklus přednášek byl velice podnětný a každý si z něho odnesl důležité znalosti a praktické zkušenosti.

Mgr. Monika Henychová


První pomoc    první pomoc