První pomoc

  5.4.2018
Ve dvou blocích proběhl v 8. třídě kurz první pomoci...

Ve dvou blocích proběhl v 8. třídě kurz první pomoci. První blok byl věnován praktickému nácviku první pomoci v různých situacích, jako je zástava dechu a srdeční činnosti, bezvědomí a různé druhy úrazů. Ve druhém bloku si žáky přebrali záchranáři a prošli s nimi nejen první pomoc, ale i to, jak u nás funguje integrovaný záchranný systém. Vše doplnila hodina s hasičem.
Doufejme, že si děti zapamatovaly co nejvíce a že své získané znalosti nebudou muset v nejbližší době použít.

„Osmáci“ napsali:

„Zdravotní sestra brala hodiny hrou a spoustu věcí jsme si tak zapamatovali.“

„Bylo to super.“

„Zdravotní sestra nás učila ošetřovat zranění. Snažila se to udělat tak, jak by to vypadalo v terénu. Záchranáři nám ukázali přístroje, paní učitelce změřili tlak a zkoušeli jsme si i resuscitaci. Hasič mluvil zábavněji a mohli jsme si vyzkoušet hasicí přístroje.“

 „Mne mrzí, že jsme se nestihli podívat do sanitky.“

                                                                                                      Mgr. Jitka Kadlecová