Provoz školy od 18. listopadu 2020 - návrat žáků 1. a 2. tříd

  13.11.2020
Vážení rodiče, ve středu 18. listopadu 2020 se vrátí do školy žáci 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat za přísných epidemiologických opatření ...

Vážení rodiče,
ve středu 18. listopadu 2020 se vrátí do školy žáci 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat za přísných epidemiologických opatření. Třídy se budou vyučovat celé podle daného rozvrhu, nebudou se dělit na skupiny. Po celou dobu výuky budou nutné roušky, proto by bylo dobré, aby každý žák měl minimálně 3 roušky na den. Pro eliminaci rizika je důležité také větrání při vyučovací hodině a o přestávce. Třídy se nebudou navzájem potkávat o přestávkách ani při obědě. Obnoví se také školní družina, která bude jednotlivým třídám otevřena do 15:00 hodin. Nebudou probíhat hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy. Tyto hodiny budou nahrazeny hodinami českého jazyka a matematiky.
Stravování: žáci 1. a 2. třídy budou mít od 18. listopadu obědy přihlášené. Pokud obědy nechcete - odhlaste si je.