Projekt ZŠ sponzorovaný firmou Lesy ČR

  8.3.2019
V rámci projektu Lesy České republiky se naše škola podílela na úlohách prováděných na žákovské soupravě ŽEM Elektřina 1 - pro žáky 7., 8. a 9. ročníků ...

V rámci projektu Lesy České republiky se naše škola podílela na úlohách prováděných na žákovské soupravě ŽEM Elektřina 1 - pro žáky 7., 8. a 9. ročníků, které by měly zajímavým a zábavným způsobem připravit nebo prohloubit znalosti z předmětu fyzika a vyvolat u žáků zájem o studium technických oborů. Žáci si formou hry ověřovali působení elektřiny a její přeměny na světlo, teplo a mechanický pohyb, zkoumali vodivost pevných materiálů a kapalin a pravidlo Ohmova zákona. Všechny úlohy jsou jednoduše a intuitivně zvládnutelné, žáci se naučili schémata elektrických obvodů a objevili, proč a jak pracují rozvody elektrické energie i v domácnosti.

Mgr. Alena Bencová