Projekt ZŠ Krucemburk – „Vyrobím si sám"

  11.3.2015
ZŠ Krucemburk vstoupila do projektu dotovaného firmou Lesy ČR s.p.. Tento projekt byl zaměřen na nákup pracovního náčiní a nářadí do školní dílny a jeho následné využití ve výuce Pracovních činností.

ZŠ Krucemburk vstoupila do projektu dotovaného firmou Lesy ČR s.p.. Tento projekt byl zaměřen na nákup pracovního náčiní a nářadí do školní dílny a jeho následné využití ve výuce Pracovních činností. Jako cílová skupina byli vybráni žáci šesté a sedmé třídy. Nářadí a náčiní, která byla zakoupena, měla přispět k naplnění obsahu Školního vzdělávacího programu pro šestý a sedmý ročník – práce se dřevem. Znamenalo to nakoupit pilky, rašple, pilníky, metry, úhloměry, dláta, šroubováky a všechna nářadí využít při výrobě dřevěných výrobků. Vedení školy zajistilo nákup veškerého potřebného nářadí a na začátku školního roku 2014/2015 byli všichni žáci ze šesté i sedmé třídy seznámeni s projektem i jeho obsahem. Chlapcům bylo vysvětleno jak při práci se dřevem toto nářadí požívat. Byly stanoveny cíle, kterých budou žáci postupně dosahovat a co budou umět vyrobit ke konci projektu. Projekt se stal pro některé kluky velkým motivačním prvkem, protože se do své práce pustili s velkou pílí. Hned v úvodních hodinách se učili pouze dřevo řezat. Dále následovalo rašplování, broušení. Postupně začali chlapci získávat na sebedůvěře. To se projevilo i na jejich prvních výrobcích. Postupem času byly zhotoveny výrobky, a to krabičky, krmítka, vyřezané ryby, slunce, věšáky na věci, lodě a jiné. Ovšem pořád tomu chyběla dokonalost. Kluci se předháněli, kdo z nich vyrobí více výrobků, a přitom nesledovali kvalitu. Čím dříve výrobek zhotovili, tím dříve jim byl vrácen na předělání. Nakonec se u většiny podařilo docílit vyrábět nejen v dobrém tempu, ale také se solidní kvalitou. Pokud budeme projekt hodnotit celkově, musíme začít krátkým shrnutím dosažených cílů. Podle osnov ŠVP ZŠ Krucemburk se žáci příslušného ročníku naučili řezat dřevo a pomocí různých metod a nářadí jej opracovávat. Dále došlo k naplnění plánovaných cílů. Chlapci se zdokonalovali a při porovnání jejich prvních výrobků s posledními to bylo znát. Tento projekt byl přínosem pro naši ZŠ. Díky němu se vybavila školní dílna novým nářadím a náčiním. Dále pomohl rozvíjet u žáků kreativitu v práci se dřevem a v neposlední řádě jejich pracovní úsilí, které v současné době mladé generaci chybí.

Mgr. Jiří Šikl