Projekt ZŠ Krucemburk, dotovaný firmou Lesy ČR, s. p.

  9.2.2017
ZŠ Krucemburk se zúčastnila projektu dotovaného firmou Lesy ČR, s. p.

ZŠ Krucemburk se zúčastnila projektu dotovaného firmou Lesy ČR, s. p.. Tento projekt byl zaměřen na nákup žákovských souprav Elektrochemie a jejich využití ve výuce fyziky a chemie. Souprava obsahuje veškerý potřebný materiál k provádění základních experimentů z elektrochemie – vodivost kapalin, elektrolýza, elektrochemické články, galvanika, řada napětí kovů. Žáci pronikli do tajů chemických vlastností elektrické energie. Tento projekt přispěl k učení základům elektrochemie. Praktickou formou žáci získávají nové poznatky. Cílem projektu bylo zvýšení kvality praktické vzdělávání. 

Mgr. Alena Bencová