Projekt ZŠ Krucemburk dotovaný firmou Lesy ČR

  21.3.2018
Naše škola se opět zúčastnila projektu dotovaného Lesy České republiky...

I letos jsme se zúčastnili projektu dotovaného firmou Lesy ČR. Díky tomuto projektu jsme mohli pořídit pro kabinet přírodopisu přístroje binolupy a rozšířit vybavení laboratorními pomůckami (pinzety, skalpely, nůžky, preparační jehly apod.). Pomocí binolup mohou děti podrobně zkoumat vnější stavbu přírodnin, živočichů a rostlin a podrobně se tak seznámit s tím, co oči nerozeznají a mikroskop neodhalí. Žáci tak získávají poznatky prakticky. Cílem projektu bylo zvýšení kvality výuky přírodopisu.

 

Mgr. Jitka Kadlecová