Projekt Výchova k občanství – Učebnice 21. století

  22.10.2012

Projekt Výchova k občanství – Učebnice 21. století

Studenti Filozofické fakulty z Hradce Králové vytvořili za podpory Evropské unie novou originální učebnici výchovy k občanství a 11. a 12. října si vyzkoušeli v praxi nové zajímavé metody práce se žáky 2. stupně. Ze čtyř tematických okruhů – Člověk jako jedinec, Stát a hospodářství, Stát a právo, Mezinárodní vztahy a globální svět – vybrali podnětné aktivity, které děti bavily a nadchly. Snahu, kreativitu, aktivní přístup a vzorné chování našich žáků ocenili dárkem – každá třída obdržela fotoaparát.

 Mgr. Monika Chmelařová
 

Projekt Výchova k občanství - Učebnice 21. století Projekt Výchova k občanství - Učebnice 21. století

Projekt Výchova k občanství - Učebnice 21. století Projekt Výchova k občanství - Učebnice 21. století