Projekt společnosti Člověk v tísni, Příběhy bezpráví

  4.11.2016
3. 11. 2016 se uskutečnil pro žáky 9. ročníku projekt Příběhy bezpráví spojený s besedou pamětníka.

Společnost Člověk v tísni pořádala již 18. mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách. Naše škola se každoročně do projektu zapojuje a žáci vždy s napětím čekají na pamětníka z obce, který jim přiblíží život v průběhu let válečných a normativních. Vybrané DVD „Příběhy těch, kteří opustili své domovy“ nás seznámilo s pohledem na komunistický režim. Naším hostem byl pamětník obce Krucemburk, pan Pavel Vomela. Velmi poutavě vyprávěl žákům o osudech naší školy, druhé světové válce v Krucemburku i o osudech některých lidí, kteří byli považováni za třídní nepřátele.

Mgr. Monika Henychová