„Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ – projekt ve spolupráci s Biskupským gymnáziem ve Žďáru nad Sázavou

  13.2.2014
Od ledna 2014 jsou někteří žáci 7. až 9. ročníku naší základní školy zapojeni do projektu, který probíhá ve spolupráci s Biskupským gymnáziem ve Žďáru nad Sázavou.

Od ledna 2014 jsou někteří žáci 7. až 9. ročníku naší základní školy zapojeni do projektu, který probíhá ve spolupráci s Biskupským gymnáziem ve Žďáru nad Sázavou. Projekt je uskutečňován formou kroužků, kterých se jednotliví žáci mohou na základě svého výběru účastnit. Kroužky jsou vedeny učiteli z gymnázia a žáci je absolvují celkem 9 krát v tomto školním roce. Z naší školy je zapojeno celkem 16 dětí, a to v kroužku chemie 3, fyziky 8 a biologie 5. V rámci projektu si žáci rozšíří vědomosti a dovednosti v oblastech chemie, fyziky a biologie. Během aktivit získávají nové informace a praktické zkušenosti, které jim pomohou i při volbě budoucího povolání. Kromě účasti na kroužku jsou pro žáky připravované i exkurze v rámci oboru, který si vybrali. Cílem projektu je rovněž prohloubení spolupráce mezi základními a středními školami.

Věřme, že účast žáků naší školy v tomto projektu u nich vzbudí zájem o tyto obory a začnou nám vyrůstat noví vědci. 

Mgr. Alena Bencová, Mgr. Jitka Kadlecová, Mgr. Jiří Šikl

 

„Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“  „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“

„Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“  „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“