Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost

  2.9.2015
Naše škola se stala jednou z partnerských základních škol ve dvouletém projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost pořádaným Biskupským gymnáziem Žďár nad Sázavou.

Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Naše škola se stala jednou z partnerských základních škol ve dvouletém projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost pořádaným Biskupským gymnáziem Žďár nad Sázavou. Do projektu byla zapojena skupina žáků 7. až 9. ročníku. Během projektu od září 2013 do června 2015 žáci byli motivováni prací v laboratoři chemie, fyziky a biologie, přednáškami na odborné téma a tematickými exkurzemi (např. ZOO Dvůr Králové, elektrárna Opatovice nad Labem, Hučák a planetárium Hradec Králové). Cílem projektu bylo vzbudit zájem žáků základní školy pro studium technických oborů. Spoluprací s BIGY Žďár nad Sázavou a základními školami došlo k vytvoření vazby mezi žáky naší školy a žáky partnerských základních škol.

Mgr. Alena Bencová, Mgr. Jitka Kadlecová