Projekt Normální je nekouřit

  14.6.2017
V letošním školním roce se opět žáci 1. a 2. stupně zapojili do projektu, který směřuje ke zdravému životnímu stylu bez kouření...

V letošním školním roce se opět žáci 1. a 2. stupně zapojili do projektu, který směřuje ke zdravému životnímu stylu bez kouření. V průběhu celého roku si třídní kolektivy povídaly, četly pohádky nebo poslouchaly příběhy o škodlivosti kouření, jeho negativních dopadech na organizmus mladého člověka, vybíraly zdravé a nezdravé potraviny, sehrály divadelní scénky nebo malovaly lidské tělo a jeho orgány postižené nikotinem. Celým projektem malé zvědavce provází škodlivá cigaretka Retka – symbol nezdravého života a veverka Věrka – představitelka pevného zdraví. Odměnou pro malé děti je diplom s veverkou a vstup do světa a klubu nekouřících Veverčáků. Starší žáci také v rámci výchovy ke zdraví probírají téma drogy, kouření a další závislosti a vytvářejí zajímavé obrazové prezentace a vyjadřují svůj postoj ke zlepšení životního prostředí.
Naším projektem o nekouření se připojujeme ke Světovému dni bez tabáku, který se slaví 31. května. Děkuji třídním učitelkám za čas věnovaný propagaci a šíření myšlenky zdravého životního režimu bez škodlivých cigaret.

Mgr. Monika Chmelařová