Projekt „Normální je nekouřit”

  22.6.2016
I v letošním školním roce pokračoval na prvním stupni projekt o škodlivosti kouření a zdravém životním stylu...

I v letošním školním roce pokračoval na prvním stupni projekt o škodlivosti kouření a zdravém životním stylu. Žáci první až páté třídy pod vedením svých třídních učitelek a asistentek zkoumali vliv nikotinu na orgány v lidském těle, vyjmenovali nemoci z kouření, propočítali, kolik tisíc korun prokouří závislý kuřák za rok, četli si příběhy o škodlivé cigaretce Retce a veverce Věrce – symbolu zdravého životního způsobu života bez závislosti na tabákových výrobcích. Odměnou pro děti je pochvala, diplom za účast při prevenci kouření a vstup do Klubu veverčáků nekouřící generace.
Děkuji všem za pilné snažení, vzornou přípravu a ochotu propagovat myšlenku boje se zákeřnou civilizační závislostí i nemocí, neboť normální je nekouřit.

”         Mgr. Monika Chmelařová