Projekt „Normální je nekouřit" 2015

  26.6.2015
I v letošním školním roce pokračoval na prvním stupni naší školy projekt „Normální je nekouřit", který je zaměřen na podporu zdraví, zdravého životního stylu a prevenci kouření pro mladší školní věk.

I v letošním školním roce pokračoval na prvním stupni naší školy projekt „Normální je nekouřit", který je zaměřen na podporu zdraví, zdravého životního stylu a prevenci kouření pro mladší školní věk. Žáci druhé a třetí třídy pod vedením paní učitelky Veroniky Zlatohlávkové a Jitky Joskové plnili zajímavé úkoly z oblasti zdravé výživy, malovali potravinovou pyramidu, četli texty o nebezpečí kouření, skládali básničky, vedli dialogy a odmítali nabízenou cigaretu, počítali útratu kuřáka za krabičku cigaret a luštili zajímavé tajenky. Celým měsíčním programem je provázela veverka Věrka – symbol zdravého životního stylu i její protiklad cigaretka Retka, symbolizující nezdravý způsob života. Děti se zábavnou formou orientují v rizicích spojených s kouřením, dozvídají o jeho škodlivosti a přesvědčují o významu upevňování svého zdraví. Děkuji všem zúčastněným za snahu a projevený zájem o tuto závažnou problematiku a věřím, že příští školní rok je další díl obohatí o nové znalosti a poznatky.

Mgr. Monika Chmelařová