Projekt „Do lesa s lesníkem“

  9.9.2016
Ve čtvrtek 8. září 2016 se žáci 3., 4. a 5. třídy naši školy zúčastnili projektu s názvem „Do lesa s lesníkem“...

Ve čtvrtek 8. září 2016 se žáci 3., 4. a 5. třídy naši školy zúčastnili projektu s názvem „Do lesa s lesníkem“, který pořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci se společností Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. a Diecézní lesy. Organizátoři připravili pro děti velmi pěkné a zábavné dopoledne, které se odehrávalo v prostoru revíru Vortová a Diecézních lesů. Žáci ve skupinách plnili předem stanovené úkoly na jednotlivých stanovištích. Seznámili se zajímavou formou například s výchovou mladých porostů, způsobem vyznačování těžeb, technikou měření stromů, těžební činností či zalesňováním. Součástí projektu byla též kreativní dílna, ve které si děti samy vyrobily dřevěné lavičky, které si přivezly do školy. Projekt byl velmi dobře naplánován a zorganizován. Všichni byli spokojeni, plni dojmů, zážitků a nepochybně získali řadu nových informací o lesním prostředí. Děkujeme všem organizátorům za příjemné chvíle.

Mgr. Jitka Josková