Projekt Dopravní výchova pro 4. ročník

  13.11.2019
V pondělí 11. listopadu 2019 se ve 4. třídě uskutečnil projekt Dopravní výchova. Nejprve se žáci rozpovídali o tom, jak se má správně jezdit na kole, co používat při jízdě nebo kdo je účastníkem silničního provozu...

V pondělí 11. listopadu 2019 se ve 4. třídě uskutečnil projekt Dopravní výchova. Nejprve se žáci rozpovídali o tom, jak se má správně jezdit na kole, co používat při jízdě nebo kdo je účastníkem silničního provozu. Poté si v teoretické části zopakovali dopravní značky, dopravní situace na křižovatkách nebo povely policistů při řízení vozidel na pozemní komunikaci. Žáci se aktivně zapojovali a upevnili si své znalosti z dopravní výchovy.

Mgr. Věra Štouračová