Program Spektra primární prevence pro 9. třídu

  7.3.2017
6. 3. 2017 proběhla 2. část programu (Ne)bezpečně na netu ...

Program začal rozhovorem o tom, zda mají žáci doma nastavená pravidla, jak dlouho mohou být doma u počítače, na internetu a dalších sociálních sítích. Aktivita, která následovala, „Nakresli svůj portrét a představ se“ žáky bavila, všichni svůj obrázek představili bez problémů. Poté posílali v kruhu obrázky a dokreslovali, až se jim do rukou dostal zase jejich obrázek. Žáci hodnotili, co je na dokresleném obrázku zaujalo, co se jim líbilo a co nikoli. Toto malování nahrazovalo Fotoshop na internetu, kde se fotografie dají měnit tak, že nelze poznat věk ani konkrétní podobu člověka. Další hra „Najdi svoji rodinu“ byla hra proti kyberšikaně. Žáci se seznámili a agresorem a obětí, konkrétně hodnotili a vyvozovali vlastní názory. Poslední aktivita „Přidej kamaráda“se vracela k fotografii ze začátku programu. Žáci měli vyhodnotit, zda by podle fotografie si přidali kamaráda na Facebook nebo ne. Jejich postoje a komentáře byly velmi zajímavé, program hodnotili velmi dobř.

Mgr. Monika Henychová