Program primární prevence Spektrum Žďár nad Sázavou pro 9. ročník

  25.10.2016
24. 10. 2016 „(Ne)bezpečně na netu“ primární program pro 9. ročník

24. 10. 2016 nás navštívily pracovnice ze Spektra ze Žďáru nad Sázavou s programem primární prevence „(Ne)bezpečně na netu“. Program začal nastavením pravidel v komunikaci mezi žáky a pracovnicemi Spektra. Žáci postupně vyprávěli, jak dlouhou dobu denně tráví na internetu a ostatních sociálních sítích.  Poté se snažili vytvořit svůj internetový profil a besedovali o nebezpečí, které je může na internetu potkat. Posledním tématem byla závislost na počítači a poučení, jak se této závislosti zbavit. Všichni se do komunikace bez problémů zapojili a práci pracovnic hodnotili kladně.

                                                               Mgr. Monika Henychová