Program primární prevence pro žáky 6. třídy „Jak být v pohodě“

  9.2.2022
Pro žáky 6. třídy proběhly dva tříhodinové bloky „Jak být v pohodě“. Lektorky z centra Spektrum připravily pro žáky zajímavý program s řadou aktivit...

Pro žáky 6. třídy proběhly dva tříhodinové bloky „Jak být v pohodě“. Lektorky z centra Spektrum připravily pro žáky zajímavý program s řadou aktivit. Pohyb střídaly práce na zamyšlení, rozvoj osobnosti a lepší sebepoznání. Sami žáci se dozvěděli o svých spolužácích hravou formou mnoho nového o jejich zájmech, co koho baví ve škole a jak to mají s kamarády. Děti program bavil, každý si mohl říct, co ho ve škole baví, co se mu líbí a zda má kamarády. Všichni vystupovali jako stmelený kolektiv a za spolupráci si od lektorek vysloužili samou pochvalu.

Mgr. Monika Henychová