Program prevence dětských úrazů

  17.2.2020
Ve čtvrtek 13. února se v 7:25 – 10:05 hodin v rámci projektu pro školy konal v naší škole Program prevence dětských úrazů pod záštitou Kraje Vysočina...

Ve čtvrtek 13. února se v 7:25 – 10:05 hodin v rámci projektu pro školy konal v naší škole Program prevence dětských úrazů pod záštitou Kraje Vysočina. Pod vedením lektorky Jany Böhmové, a za asistence čtyř studentů Střední veřejnoprávní školy Trivis z Jihlavy, se žáci 3. a 4. ročníku během tří vyučovacích hodin seznámili s riziky a prevencí úrazů ve škole, v domácnosti, ve volném čase i při sportu, s riziky a prevencí úrazů v dopravě včetně správného chování chodců a cyklistů a správného vybavení kola. V neposlední řadě získali také informace o používání ochranných pomůcek a ochraně vlastní osoby. V poslední části programu si vyzkoušeli poskytování 1. pomoci a nakonec si formou kvízu ověřili získané vědomosti.

Mgr. Hana Štědronská