Program „Prevence dětských úrazů“ - 3. třída

  27.4.2017
Dne 26. 4. 2017 proběhl ve 3. třídě program s názvem „Prevence dětských úrazů“...

Dne 26. 4. 2017 proběhl ve 3. třídě program s názvem „Prevence dětských úrazů“. Tři velmi milé studentky si se třídou povídaly o nebezpečí, které se vyskytuje okolo nás. O některém víme, některé nemusíme rozpoznat včas a jiné nás mohou překvapit. Může nastat situace, kdy je potřeba zareagovat velmi rychle. Jak se správně zachovat a jak takovým situacím předcházet, to bylo další téma naší besedy. Děti si dále zahrály hru Riskuj, kde měly zodpovědět otázky typu: Jak lépe a jinak, Vyjmenuj 5, Proč?, kde velice pěkně odpovídaly na otázky týkající se bezpečí. Poté si všichni zopakovali dopravní značky a na závěr se dozvěděli, jak zvládnout 1. pomoc. Program se všem velmi líbil.

Mgr. Eva Janáčková