Program centra primární prevence – Spektrum – Co jsem a co smím – 4. ročník

  30.1.2022
Žáci 4. ročníku absolvovali ve dnech 4. 1., 20.1. dva bloky vzdělávacího programu Centra primární prevence Spektrum na téma Co jsem a co smím...

Žáci 4. ročníku absolvovali ve dnech 4. 1., 20.1. dva bloky vzdělávacího programu Centra primární prevence Spektrum na téma Co jsem a co smím.
Formou rozhovoru, skupinové práce si žáci uvědomili, jaká práva a povinnosti jako děti mají, kde se cítí bezpečně, co pro ně bezpečné místo znamená a proč. Oba bloky prolínaly relaxační chvilky, hry obratnosti, při kterých si museli žáci navzájem pomáhat.
Obě části programu žáky velmi zaujaly, děti se s chutí pouštěly do zadaných úkolů a samy na závěr zhodnotily celý program formou teploměru – zvednuté ruky.

Mgr. Jana Mäki