Přírodovědný klokan – školní kolo

  20.10.2017
I letos se „osmáci“ a „deváťáci“ utkali ve znalostech z přírodovědných předmětů ...

I letos se „osmáci“ a „deváťáci“ utkali ve znalostech z přírodovědných předmětů v soutěži Přírodovědný klokan.

Třemi nejlepšími se stali: Benedikt Coufal, Petr Kasal a Jakub Kopecký.

Mgr. Jitka Kadlecová, Mgr. Alena Bencová