Přírodovědný KLOKAN 2022/2023

  16.10.2022
Ve středu 12. října 2022 se uskutečnil 17. ročník soutěže Přírodovědného klokana. Žáci osmých a devátých tříd vyplnili test ...

Ve středu 12. října 2022 se uskutečnil 17. ročník soutěže Přírodovědného klokana. Žáci osmých a devátých tříd vyplnili test matematických úloh s přesahem do zeměpisu, biologie, fyziky a dalších oborů. Odpovídali na 24 úloh, na jejichž řešení měli 40 minut.
Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Nejlepších výsledků dosáhli žáci deváté třídy:
1. a 2. místo (stejný počet bodů): František Kopecký a Vendula Valecká                             
3. místo: Mirka Vašková

 Mgr. Alena Bencová, Mgr. Klára Raurová