Přírodovědný klokan 2021

  1.11.2021
Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan...

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan. Řešili 24 otázek tří různých obtížností z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Cílem této soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Nejúspěšnějšími řešiteli byli: Zrzavý Michal (9. r.), Vašková Mirka (8. r.) a Podroužková Simona (9. r.)

Gratulujeme nejúspěšnějším řešitelům a děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do soutěže.

Mgr. Alena Bencová, Mgr. Klára Raurová