Přírodovědný Klokan 2016/2017

  25.10.2016
14. října 2016 proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědného Klokana...

14. října 2016 proběhlo  školní kolo soutěže Přírodovědného Klokana. Dvacet čtyři různě náročných úkolů z fyziky, matematiky, přírodopisu a zeměpisu  řešilo 44 žáků 8. a 9.ročníků v kategorii Kadet. Mezi nejlepší řešitele patří: Ondřej Pecina 9. r., Petr Kasal 8. r., Martin Matouš 9. r..

Mgr. Alena Bencová, Mgr. Jitka Kadlecová