Přírodovědný klokan - 2013

  15.11.2013

„Přírodovědný klokan“

V říjnu se žáci 8. a 9. třídy zapojili do soutěže s názvem „Přírodovědný klokan“. Soutěž pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
V průběhu 45 minut žáci řešili 24 zajímavých úloh z oblasti biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Každý z nich mohl získat maximálně 120 bodů.
Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:
Losenický Miloš, 9. ročník – 82 bodů
Kasal Jiří, 9. ročník – 71 bodů
Matula Kryštof, 9. ročník – 70 bodů
Nejlepším řešitelům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za snahu.

Mgr. Alena Bencová, Mgr. Jitka Kadlecová