Přírodovědná soutěž 2013

  7.6.2013

Přírodovědná soutěž

 Už od dubna se žáci třetí, čtvrté a páté třídy naší školy zapojili do Malé přírodovědné soutěže, v rámci níž se učili poznávat rostliny a živočichy. Jejich snažení vyvrcholilo 31. 5. 2013, kdy se tříčlenná družstva z každé třídy účastnila okrskového kola této soutěže, které pořádala ZŠ Oudoleň, kam se sjela družstva z pěti škol z okolí. Žáci třetí třídy byli v této konkurenci pátí, čtvrťáci třetí a páťáci čtvrtí. Naší školu reprezentovali tito žáci: Barbora Cisáriková, Tomáš Hrůza, Jakub Kopecký, Benedikt Coufal, Veronika Harvánková, Ondřej Mitana, Magdaléna Kamarádová, Ondřej Pecina a Monika Vašková.
Všem děkujeme za úsilí, které projevili při reprezentaci naší školy.

Lenka Jonášová