Primární prevence - 8. třída

  26.5.2015
Letošní program centra primární prevence Spektrum se jmenoval „Jak si neublížit" a byl zaměřen na komunikaci mezi lidmi.

Letošní program centra primární prevence Spektrum se jmenoval „Jak si neublížit" a byl zaměřen na komunikaci mezi lidmi. Žáci si při několika aktivitách vyzkoušeli, jak komunikovat s ostatními, jak si vzájemně naslouchat a nestydět se vhodně vyjádřit svůj názor. Asi nejvíce zaujala hra autobus, při které každý dostal nějakou roli v krizové situaci (vůdce, vtipálek) a ostatní se k němu měli podle této role chovat. Cílem bylo zažít si a vyzkoušet, jak reagujeme na chování ostatních a jaký je pocit, když nám okolí přisoudí nějakou vlastnost či roli. Celý program se dětem líbil.

Mgr. Jitka Kadlecová