Přijímací zkoušky na střední školu 2019/20

  23.3.2020
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy by měly být nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Testy by měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Studenti by je ale měli psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly...

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy by měly být nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Testy by měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Studenti by je ale měli psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly.

Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli výsledek co možná nejdříve.

Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Ing. Ivana Tomková