Přihlášky na střední školu

  19.6.2014
Jedním z důležitých a nevyhnutelných rozhodnutí, které stojí před každým dospíva­jícím, je volba povolání. Jde o dlouhodobý proces, v němž si mladí lidé postupně tvoří představu o profesionálním zařazení, které by je uspokojovalo.

Jedním z důležitých a nevyhnutelných rozhodnutí, které stojí před každým dospíva­jícím, je volba povolání. Jde o dlouhodobý proces, v němž si mladí lidé postupně tvoří představu o profesionálním zařazení, které by je uspokojovalo.

V letošním školním roce opustí naší školu 30 žáků z devátého ročníku a dvě žákyně z páté třídy. Doufám, že škola, kterou si vybrali, že je bude bavit, budou se díky ní moci seberealizovat a budou úspěšní nejen ve své profesní kariéře, ale i ve svém osobním životě. Přeji všem úspěšný start na trh práce.

Přehled přijatých žáků na střední školy do prvního ročníku školní rok 2014/15

Střední škola:

  • Zakončená výučním listem 7
  • Zakončená maturitou 20
  • Gymnázium čtyřleté 1
  • Gymnázium osmileté 2
  • Lyceum 2

 

Ing. Ivana Tomková