Příběhy bezpráví pro žáky 9. ročníku

  19.11.2018
Žáci 9. třídy se 16. listopadu 2018 zapojili do projektu Příběhy bezpráví

Společnost Jeden svět na školách každoročně pořádá filmové projekce s následnou besedou s pamětníkem. My jsme si letos vybrali film Jan Masaryk a třetí republika. Besedu o období války, partyzánech v okolních lesích a Krucemburku vedl pan František Janáček z Hluboké. Žáky nadchl svým povídáním o setkání s partyzány a o konci války z pohledu malého chlapce. Jeho povídání bylo velice poutavé a žáci ho velmi pozorně naslouchali.

Mgr. Monika Henychová