Projekt Příběhy bezpráví - listopad 2012

  6.11.2012
5. listopadu 2012 se uskutečnil pro žáky 9. ročníků projekt Příběhy bezpráví 2012. Společnost Člověk v tísni pořádala již 14. mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

5. listopadu 2012 se uskutečnil pro žáky 9. ročníků projekt Příběhy bezpráví 2012. Společnost Člověk v tísni pořádala již 14. mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Do tohoto projektu se zapojila i naše škola. Vybrané DVD České děti nás seznámilo s různými formami komunistické represe vůči československým občanům. Film Karla Strachoty nás zavádí do období těsně před sametovou revolucí a ukazuje na veřejné protesty proti režimu. Po projekci následovala beseda s pamětníkem. Naším hostem byl bývalý ředitel ZŠ pan Václav Janda. Velmi poutavě vyprávěl žákům o osudech naší školy, druhé světové válce v Krucemburku i o osudech některých lidí, kteří byli považováni za třídní nepřátele. Svoje vyprávění prokládal úsměvnými příběhy z vlastního života. Děti ho nešetřily svými dotazy, na které jim ochotně odpovídal.

Mgr. Monika Henychová

 
projekt "Příběhy bezpráví"