Preventivní programy Policie ČR s nprap. Janou Janovskou

  30.1.2024
V pondělí 29. 1. 2024 proběhly besedy pro žáky 1. – 3. třídy, které připravuje Policie ČR...

V pondělí 29. ledna 2024 proběhly besedy pro žáky 1. – 3. třídy, které připravuje Policie ČR. Starší děti vyslechly program s názvem Tvoje cesta v dopravě. Procvičily si dopravní značky, vybavení cyklisty a správné chování v dopravě. 1. a 2. třída měla zařazený program s názvem Osobní a virtuální bezpečí dětí. Ve všech třídách si žáci připomněli a na modelových situacích procvičili, kdy a jak správně volat tísňovou linku a v jakých případech být obezřetný a opatrný. Na závěr si děti vyrobily daktyloskopický průkaz a mohly si vyzkoušet, jaké to je, mít na rukou policejní pouta. Děkujeme nprap. Janě Janovské za naučnou besedu.

                                   Mgr. Marion Polívková, Mgr. Hana Štědronská, Mgr. Věra Štouračová