Preventivní programy Policie ČR

  13.4.2024
Od února až do poloviny dubna probíhaly preventivní programy Policie ČR...

Každá třída měla svůj program, který byl připraven s ohledem k věku žáků. Paní nadprap. Jana Janovská velmi poutavě seznámila žáky 4. třídy s šikanou a jinými formami násilí. 5. třída měla program zaměřený na ukončení školní docházky na 1. stupni a o rozvíjení samostatnosti. 6. a 7. třídu seznámila s nástrahami internetu. Žáky 8. třídy s problematikou drog. Podle skutečných událostí bylo její povídání doplněno filmem a následným kvízem. Žáci 9. třídy se seznámili s problematikou trestního práva. Probrali trestní odpovědnost, rozdíly v závažnosti mezi přestupky a trestnými činy a jaké tresty za ně hrozí. Dozvěděli se o rizikách plateb přes internet.

Sami žáci napsali o programech:

„Paní policistka nás seznámila s nástrahami okolí formou her. Hráli jsme, jak se chovat, když se někdo ztratí, nenastupovat k cizím lidem do auta, jak si poradíme sami doma. Program jsme si užili.“

Daniela Lojková, Daniela Rázlová, 5. třída 

„Seznámili jsme se s možnými nástrahami internetu a sociálních sítí. Jak je důležité si chránit svoji identitu, které aplikace raději nestahovat a neotevírat některé neznámé přílohy. Také jsme se dozvěděli, jak on – line nakupovat a jak se přihlašovat do bankovnictví pomocí SMS a autorizačního kódu. Všechny informace byly pro nás zajímavé.“                                                 

Monika Zrzavá a Aneta Jandová, 6. třída

„Zaujal mě skutečný příběh Aničky, u které nastal problém s fotografií, kterou umístila na internet. Je důležité potom zablokovat člověka, který se stane predátorem na sociálních sítích a vše nahlásit na Policii ČR.“               

Věra Losenická, 7. třída

„Dozvěděli jsme se důležité informace o problematice trestního práva. Mnozí z nás již dovršili 15. roku a dostali občanský průkaz, proto trestní odpovědnost se nás již týká. Probrali jsme co je přestupek a co trestný čin a jaké výše trestů za ně hrozí. Hlavně dívky zajímala rizika plateb přes internet při nákupech z internetových obchodů v zahraničí.“                                                       

Tereza Valecká a Barbora Coufalová, 9. třída