Preventivní rpogramy

  6.6.2018
31. května 2018 se uskutečnily preventivní programy primární prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ...

31. května 2018 se uskutečnily preventivní programy primární prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina: Bezpečně do školy a na ulici, Bude mi patnáct let. Žáci 2. a 3. třídy besedovali s nprap. Davidem Linhartem o základních pravidlech chování při setkání s cizími lidmi a jak se chovat bezpečně na ulici a dětském hřišti. Žáci 7. a 8. třídy se seznámili se změnou odpovědnosti za své jednání, s pojmy přestupek, trestný čin, krádež, poškozování cizí věci, ublížení na zdraví.

Mgr. Alena Bencová