Preventivní program primární prevence „Tvoje cesta načisto“ pro žáky 8. třídy

  21.10.2022
Program byl zaměřený na primární protidrogovou prevenci...

„Dnes jsme měli besedu s Policií ČR. Nejprve jsme vyslechli odborný výklad paní policistky o drogové trestné činnosti – nedovoleném pěstování rostlin, šíření a výrobě omamných psychotropních látek. Dále jsme se seznámili s tím, co je trestný čin a přestupek a jaké jsou sankce za šíření drog. Vyslechli jsme různé skutečné případy o drogově závislých mladistvých. Přednáška byla nejen zajímavá, ale i poučná a vedla k zamyšlení nad sebou samým.“

Karolína Wagnerová, 8. třída