Prevence patologických jevů

  5.2.2023
Ve čtvrtek 2. února 2023 se uskutečnila v 6. třídě beseda na téma „Prevence patologických jevů“...

Ve čtvrtek 2. února 2023 se uskutečnila v 6. třídě beseda na téma „Prevence patologických jevů“. Žáci se dozvěděli podrobnosti o tom, jak funguje probační služba. Její kurátoři nepracují jenom s dětmi, ale i s dospělými. S dětmi řeší jejich výchovné problémy (krádeže, útěky z domova, šikana, záškoláctví, pití alkoholu, kouření, požívání drog). Lidé po propuštění z vězení jsou také pod dohledem probační služby. Řešením výchovných problémů může být např. omluva, náhrada škody, veřejně prospěšné práce. O trestu rozhoduje vždy soud i u nezletilých dětí.
V další části besedy pracovali žáci ve skupinách. Řešili výhody a nevýhody návykových látek, jako je nikotin (klasické i elektronické cigarety) a kratom. Pravé výhody samozřejmě nenašli žádné. Nevýhod bylo mnohem více. Posledním tématem byla kyberšikana a kybergrooming.

Mgr. Klára Raurová