Prevence dětských úrazů - 4. třída

  5.10.2021
V pátek 1. 10. 2021 žáci čtvrtého ročníku absolvovali výukový program Prevence dětských úrazů pod vedením zkušené lektorky záchranné služby...

Žáci ve skupinách probírali možné úrazy doma, ve škole, venku, na silnici. Poté společně diskutovali, jak se zachovat při vzniklém úrazu. Hravou formou si zopakovali dopravní situace, značky a důležitá telefonní čísla. Na plastické figuríně si vyzkoušeli stabilizovanou polohu a masáž srdce, důležité činnosti při záchraně života. Děti byly pochváleny lektorkou za aktivitu a vědomosti. Doufám, že program přispěl k tomu, jak se žáci mají při vzniklém úrazu zachovat a poskytnout první pomoc.

Mgr. Jana Mäki