Prevence dětských úrazů - 3. třída

  13.6.2017
Dne 5. 6. 2017 se 3. třída zúčastnila poslední části programu „Prevence dětských úrazů“...

Dne 5. 6. 2017 se 3. třída zúčastnila poslední části programu „Prevence dětských úrazů“. Program se konal v Chotěboři na Základní a Praktické škole, kde na děti čekala 4 stanoviště s různými úkoly a ukázkami. Na prvním stanovišti si děti zopakovaly základní dopravní značky, na druhém pak spojovaly správné obrázky a povídaly si o tom, kam volat a co dělat, když se něco stane. Třetí stanoviště seznámilo děti s poskytováním první pomoci a proběhla ukázka resuscitace. Děti si vše poté mohly vyzkoušet na resuscitační figuríně. Posledním úkolem pro žáky bylo správné obvázání „zraněné ruky“ spolužáka. Den prevence dětských úrazů se všem dětem velice líbil.

Mgr. Eva Janáčková