Přehlídka středních škol v Havlíčkově Brodě pro žáky 9. třídy

  2.11.2016
Přehlídka středních škol a návštěva OA a HŠ v Havlíčkově Brodě

2. 11. 2016 se uskutečnila Přehlídka středních škol v Havlíčkově Brodě. Žáci získali bližší informace o jednotlivých středních školách a jimi vyučovaných oborech v kraji Vysočina. Při této příležitosti jsme navštívili Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod. Školou nás provázela Ing. Lenka Janovská, která žákům přiblížila studijní obory, systém přijímacího řízení a ukázala nám školní jídelnu, informační centrum, tělocvičnu a i školní bar. Doufám, že získané informace žáci využijí při výběru střední školy.

 Mgr. Monika Henychová, Ing. IvanaTomková