Přehlídka středních škol Havlíčkův Brod

  25.10.2023
V prostoru KD Ostrov se 24. října 2023 uskutečnila přehlídka středních škol...

V prostoru KD Ostrov se 24. října 2023 uskutečnila přehlídka středních škol. Jako každoročně se této přehlídky zúčastnili žáci 9. ročníku. Střední školy prezentovaly své výukové programy, mimoškolní aktivity a využití absolventů na trhu práce. Doufám, že jim přehlídka pomohla v jejich dalším odborném růstu. Při této příležitosti jsme si prohlédli OA a hotelovou školu Havlíčkův Brod, kde se nás ujala Ing. Lenka Janovská. Přejeme žákům hodně štěstí při výběru jejich budoucí střední školy.

Mgr. Alena Bencová, Ing. Ivana Tomková