Přehlídka středních škol 2021

  2.11.2021
V úterý 26. října 2021 žáci 9. třídy navštívili Havlíčkův Brod. Nejprve jsme navštívili OA a hotelovou školu, kde nás provázala Ing. Lenka Janovská...

V úterý 26. října 2021 žáci 9. třídy navštívili Havlíčkův Brod. Nejprve jsme navštívili OA a hotelovou školu, kde nás provázala Ing. Lenka Janovská. Seznámili jsme se s vybavením školy a se studijními obory, které nabízejí. Prohlédli jsme si učebny, tělocvičnu a školní knihovnu. Naším cílem byla akce pořádaná KD Ostrov - Přehlídka středních škol.  Studentům byl poskytnut přehled o středních školách v kraji Vysočina, o uplatnění absolventů na trhu práce. Zároveň měli možnost získané informace mezi sebou porovnat. Snad tato akce pomůže žákům při výběru svého budoucího povolání.

Ing. Ivana Tomková, Mgr. Klára Raurová