Přehlídka středních škol - 1. 11. 2017

  2.11.2017
Ve středu 1. listopadu 2017 se uskutečnila přehlídka středních škol v KD Ostrov Havlíčkově Brodě. Byly zde prezentovány střední školy ...

Ve středu 1. listopadu 2017 se uskutečnila přehlídka středních škol v KD Ostrov Havlíčkově Brodě. Byly zde prezentovány střední školy z regionu Vysočina. Žáci se seznámili s požadavky jednotlivých středních škol k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/18. Zajímali se o vybavenost škol, jakou nabízí mimoškolní činnost, možnost ubytování v místě školy, výši školného a budoucí uplatnění absolventa na trhu práce. Každý mohl získat ty informace, které potřeboval k bližšímu seznámení s vybranou školou dle svých zájmů a schopností.
Při této příležitosti jsme společně navštívili OA a Hotelovou školu Havlíčkův Brod. Jde o veřejnou střední školu s dlouholetou tradicí. Škola, která poskytuje vzdělávání v maturitních, učebních i nástavbových oborech zaměřených na ekonomiku, gastronomii a služby. Školou nás provázela Ing. Lenka Janovská.  
Přejeme všem deváťákům úspěšné složení přijímacích zkoušek a přijetí na vysněnou střední školu.

Mgr. Monika Chmelařová, Ing. Ivana Tomková