Přehlídka středních škol

  8.11.2015
4. listopadu 2015 se žáci devátého ročníku zúčastnili tradiční Přehlídky středních škol v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě.

4. listopadu 2015 se žáci devátého ročníku zúčastnili tradiční Přehlídky středních škol v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Byly zde prezentovány střední školy nejen z Kraje Vysočina, ale z celé České republiky. Žáci obdrželi informace o přijímacím řízení, studijních oborech, možnostech ubytování na internátech a dalších aktivitách jednotlivých středních škol. Doufám, že tato přehlídka pomůže dětem usnadnit výběr budoucího povolání.
Při této příležitosti jsme navštívili Obchodní akademii a Hotelovou školu v Havlíčkově Brodě. Celou dobu se nám věnovala Ing. Lenka Janovská. Představila žákům jednotlivé studijní obory a provedla nás po škole. Nejvíce se nám líbila studovna s informačním centrem, tělocvična a samozřejmě bufet, kde si žáci mohli zakoupit občerstvení, které připravují studenti místní školy.

Mgr. Kadlecová, Ing. Tomková