Přednášky Policie ČR – trestní právo

  16.12.2022
Pro žáky devátého ročníku 13. 12. 2022 byla připravena přednáška na téma trestní zodpovědnost...

Pro žáky devátého ročníku 13. 12. 2022 byla připravena přednáška na téma trestní zodpovědnost. Studenti se dozvěděli co je trestní právo, přestupek, trestní čin a kyberšikana. Lektor uváděl příklady ze života a i z našeho blízkého okolí.

Ing. Tomková Ivana