Přednášky MUDr. Weberové - 9. třída

  31.10.2015
I v letošním školním roce se žáci 9. třídy dozvědí spoustu novinek a zajímavých informací z oblasti vzniku lidského jedince, partnerského soužití a péče o novorozence z úst odbornice – paní doktorky Weberové.

 I v letošním školním roce se žáci 9. třídy dozvědí spoustu novinek a zajímavých informací z oblasti vzniku lidského jedince, partnerského soužití a péče o novorozence z úst odbornice – paní doktorky Weberové, která pracuje na porodnickém oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. První dvě dvouhodinové besedy 20. a 27. října 2015 byly zaměřeny na početí člověka, problémy neplodnosti, nakažení virem HIV a nemoc AIDS, pohlavní nemoci a nebezpečí užívání chemické antikoncepce i význam použití bariérové ochrany. Napjatá pozornost deváťáků a mnoho dotazů svědčí o velkém zájmu o tuto problematiku a snad i zodpovědném přístupu naší mládeže k otázce milostných vztahů. Děkujeme za perfektně připravenou přednášku, moudrá slova a skvělý přístup k teenagerům a těšíme se na pokračování ve druhém pololetí.

         Mgr. Monika Chmelařová