Psychické nemoci - přednáška 16. 4. 2012

  17.4.2012

Název akce: Psychické nemoci

Termín konání: 16. dubna 2012
Věková skupina: žáci 8. a 9. ročníků
Místo konání: kmenové třídy ZŠ

Druhá část výchovně-vzdělávací akce neziskové organizace Fokus Vysočina Hlinsko byla tentokrát zaměřena na duševní nemoci. Sociální pracovnice Mgr. Adéla Zrzavá si pro žáky připravila zajímavou a poučnou soutěž, ve které družstva vybírala a zodpovídala otázky věnované některým typům psychických nemocí jako je např. demence, alkoholismus, schizofrenie, porucha osobnosti a anorexie. Žáci si při soutěžení ujasnili spoustu zajímavých informací o vzniku, léčbě i prevenci běžných duševních chorob, změřili své znalosti s ostatními spolužáky a zároveň se pobavili.
Děkuji Adéle Zrzavé za ochotu bezplatně předávat své zkušenosti z náročné práce s klienty mládeži, za její čas strávený mezi námi a těším se na další spolupráci v příštím školním roce.

Mgr. Monika Chmelařová