Přednáška o včelách - 1. 2. 2012

  6.2.2012
1. února 2012 navštívili naši školu hosté z Ivančic na Moravě. Byli to paní a pan Malochovi a pan Budil - včelaři.

1. února 2012 navštívili naši školu hosté z Ivančic na Moravě. Byli to paní a pan Malochovi a pan Budil - včelaři, kteří připravili pro děti 1. - 5. třídy přednášku o životě a užitečnosti včely medonosné.

Na úvod jsme se podívali na film o Ivančicích, které jsou spjaty se jmény významných osobností jako například Jana Blahoslava, Alfonse Muchy nebo Vladimíra Menšíka. Druhý krátký dokument se týkal života včel. Včela čerpá z přírody a zároveň jí velmi pomáhá.

Samotná přednáška děti velmi zaujala.Včelaři poutavě vyprávěli o své celoroční práci, která není vůbec jednoduchá. Po snůšce a vytáčení medu nastává krmení včelstev, boj s roztoči, dezinfekce úlů a sběr propolisu, vyváření vosku a výroba nových rámků, kontrola včelstev a tak stále dokola. Odměna včelaře v podobě medu je opravdu sladká a hlavně zdravá. Včelař musí mít své včely rád a je škoda, že se tomuto koníčku věnuje málo mladých lidí.

Na závěr si děti prohlédly ukázky rámků a včelích produktů a ptaly se na všechno, co je zajímalo. Otázky a odpovědi nebraly konce a dětem se po ukončení přednášky nechtělo ani zpět do výuky.

Přednáška byla zajímavá a pěkná, zaujala děti i nás dospělé.

Jana Votavová


přednáška o včelách - 1. 2. 2012 přednáška o včelách - 1. 2. 2012

přednáška o včelách - 1. 2. 2012 přednáška o včelách - 1. 2. 2012